مرکز آموزش خلبانی (sub base) بیرجند

مرکز آموزش خلبانی بیرجند با مدیریت آقای محمد درخشان به عنوان زیر مجموعه ای از فرودگاه گلبهار در محل فرودگاه قدیم بیرجند در آبان ماه 1394 به شرکت آشیانه پرواز توس تحویل گردید.

آدرس:

میدان فرودگاه، سایت قدیم، مجتمع هوانوردی

تماس:

09151611789