عضویت در باشگاه هوانوردی فرودگاه گلبهار

شما میتوانید با عضویت در باشگاه هوانوردی فرودگاه گلبهار از خدمات ویژه اعضای این باشگاه استفاده کنید

و با لمس ایکون زیر از آخرین اخبار و برنامه ها مطلع شوید

در صورتی که قبلا در سایت ثبت نام نکرده اید با کلیک برروی آیکون زیر نام نویسی کنید 

توجه کنید ثبت نام در سایت و باشگاه مجزا و مکمل یکدیگر میباشند.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید