آدرس ما

خراسان رضوی ، شهر جدید گلبهار ، فرودگاه گلبهار

تماس با ما

اداری 58423180-4 (51) 98 +
اداری و تلگرام 5184094 (915) 98 +
روابط عمومی 8884094 (51) 98 +

سوالی دارید ؟

info@golbaharairport.com
برای ما پیغام بفرستید.

اگر شما هر گونه سوالی دارید، لطفا دریغ نکنید و برای ما پیام ارسال نمایید. ما ظرف 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد.

پروفایل های ما در رسانه های اجتماعی: