جزوه اینسترومنت Advance Instrument

جزوه آموزشی اینسترومنت های هواپیما

تهیه و تدوین: کاپتان مظفری زاده

9 صفحه فارسی

10,000 ریال – خرید