دوره مقدماتی آموزش کار با GPS

دوره مقدماتی کار با GPS

WGS84

*تاریخچه

*نحوه عملکرد دستگاه

*خطاها

*قابلیت های دستگاه

*طول و عرض جغرافیایی و UTM

*آموزش سخت افزار و نرم افزار دستگاه

*آموزش MAP SOURCE و GOOGLE EARTH

*لغات GPS

در صورت ایجاد مشکل در فایل اینجا کلیک کنید

50,000 ریال – خرید