شرایط عمومی خلبانی جنگنده

military pilot terms & slang

version 1.0

در این کتاب شما میتوانید با شرایط خلبانی پرنده های جنگنده آشنا شوید

در صورت ایجاد مشکل در فایل اینجا کلیک کنید

50,000 ریال – خرید