نرم افزار اندرویدی دیکشنری تصویری آکسفورد – ویرایش دوم

محتوای این نرم افزار اندرویدی “فرهنگ لغت تصویری آکسفورد” در 12 واحد موضوعی تقسیم‌بندی شده است که شامل زبان روزمره، مردم، خانه، غذا و سرگرمی می‌باشد.
هر واحد با یک صفحه معرفی آغاز می‌شود و با یک صفحه داستان به پایان می‌رسد. همچنین حاوی یک یا دو صفحه معرفی کلمات جدید در یک محتوای کاملا تصویری و آسان در هر موضوع می‌باشد.
واژگان جدید معرفی‌شده و فعالیت‌های تمرینی ساده به خوانندگان کمک می‌کند تا از کلمات جدید استفاده کنند. صفحات داستان کتاب، شامل سوال‌های قبل از مطالعه برای ایجاد مهارت‌های پیش‌بینی در خواننده و همچنین سوالات بعد از مطالعه و فعالیت‌های اجرایی برای پشتیبانی از تفکر انتقادی و تشویق خوانندگان در استفاده از زبان جدیدی که یاد گرفته‌اند، می‌باشد.

در صورت ایجاد مشکل در فایل اینجا کلیک کنید

 

رمز فایل: www.golbaharairport.com

50,000 ریال – خرید