دوره مقدماتی کار با GPS

WGS84

*تاریخچه

*نحوه عملکرد دستگاه

*خطاها

*قابلیت های دستگاه

*طول و عرض جغرافیایی و UTM

*آموزش سخت افزار و نرم افزار دستگاه

*آموزش MAP SOURCE و GOOGLE EARTH

*لغات GPS

در صورت ایجاد مشکل در فایل اینجا کلیک کنید

مارس 18, 2018

دوره مقدماتی آموزش کار با GPS

مارس 18, 2018

aircraft instruments

فوریه 19, 2018

واژه نامه هوایی

فوریه 19, 2018

Advanced Avionics Handbook