فایل ترجمه شده : human factor module 9

عوامل انسانی هواپیما

دروس بدون واحد تعمیر نگهداری و اویونیک هواپیما

در صورت ایجاد مشکل در فایل اینجا کلیک کنید

رمز فایل: www.golbaharairport.com

فوریه 19, 2018

ترجمه module 9 – human factor عوامل انسانی

فوریه 19, 2018

ایمنی هواپیما و محیط های وابسته

فوریه 15, 2018

بوکلت دیسچر 2017

فوریه 12, 2018

مقررات هوانوردی