آموزش خلبانی

آموزش خلبانی برای هواپیماهای فوق سبک در رده‌های مختلف ul-ppl,ul-cpl,ul-ip.

آموزش دوره‌های فنّی کوتاه‌مدّت و بلند‌مدّت برای هنرستان‌ها و دانشگاه‌های هوانوردی.

برگزاری دوره‌های کارآموزی و کارورزی با ارائه‌ی گواهی‌نامه‌ی پایان دوره و معرّفی‌ به سازمان هواپیمایی کشوری.

دوره های خلبانی

برگزاری و ثبت‌نام در دوره‌های خلبانی شخصی هواپیمای فوق سبک UL-PPL_CPL-ip.

الف) شرایط ثبت نام
  • حّداقل سن 15 سال تمام.
  • حدّاقل مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی(سیکل)
  • دارای تأییدیه‌ی سلامت پزشکی در رده‌ی Special از سازمان هواپیمایی کشوری.
  • دارای تأییدیه‌ی حراست از سازمان هواپیمایی کشوری.
  • تهیّه‌ی مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم‌های ثبت‌نام در آموزشگاه.
ب) شرایط صدور گواهی‌نامه‌ی خلبانی :

دارا بودن تمامی شرایط فوق به همراه قبولی در آزمون تئوری و عملی پایان دوره و تأیید آن توسّط نماینده‌ی سازمان هواپیمایی کشوری.

ج) شرایط تمدید گواهی‌نامه‌ی خلبانی :

دارا بودن صلاحیت پزشکی و چک پروازی و تأیید آن توسّط نماینده‌ی سازمان هواپیمایی کشوری.

دروس آموزش خلبانی
+دروس آموزش خلبانی : UL-PPL
کلاس‌های تئوری:

متقاضی موظّف است حدّاقل 60 ساعت آموزش تئوری را دراین آموزشگاه بگذراند.

کلاس‌های عملی:

متقاضی موظّف است حدّاقل 40 ساعت پرواز آموزشی را در این آموزشگاه بگذراند.

+دروس آموزش خلبانی : UL-CPL
کلاس‌های تئوری:

متقاضی موظّف است حدّاقل 40 ساعت آموزش تئوری را دراین آموزشگاه بگذراند.

کلاس‌های عملی:

متقاضی موظّف است حداقل 40 ساعت پرواز آموزشی ناوبری را در این آموزشگاه بگذراند.

+دروس آموزش خلبانی :IP
شرایط دریافت گواهی‌نامه‌ی معلّم خلبانی:

دارای حدّاقل سن مجاز (22 سال تمام).

دارای صلاحیت پزشکی مورد نیاز.

دارای گواهینامه‌ی ul-cpl.

دارای حدّاقل مدرک  ppl(گواهینامه‌ی خلبانی شخصی هواپیمای سبک).

دارای مهارت پروازی مورد نیاز (حدّاقل 50 ساعت پرواز در صندلی راست).

گذراندن دوره‌ی آموزش تئوری (شامل اصول هوانوردی و زبان انگلیسی).

کلاس‌های آموزشی
  • برگزاری کلاس‌های کارگاهی و کارآموزی برای دانشجویان دانشگاه‌های آزاد، علمی- کاربردی و هنرستان‌های هوانوردی.
  • برگزاری کلاس‌های پیشرفته جهت آموزش و کار با آلات دقیق و تجهیزات ناوبری از قبیلGPS- EFIS-EMS -AUTO PILOT  و ….
  • برگزاری کلاس‌های کارگاهی ساخت و پرواز هواپیما و هلی‌کوپترهای مدل (کنترل از راه دور) برای عموم علاقه‌مندان به پرواز.