اطلاعات تماس

خوشحال می شویم در صورت داشتن هر گونه سوال شما را راهنمایی کنیم.​

با ما در تماس باشید

فرودگاه گلبهار

خراسان رضوی، 35 کیلومتری مشهد، شهر جدید گلبهار، فرودگاه گلبهار

LOP منطقه پروازی

Aerodrome Traffic Zone

Hours of operation: SR-SS

Geographic Location: N:36. 35. 50 E: 059.11.31

Aerodrome Elevation: 3950 FT

Runway Dimension: 1000×15 m

(Runway Heading: 310 0 -130 0 (31/13

Runway Surface: ASPHALT

Parallel Taxiway With 4 Exit and marked: Width:4 m

Apron: Dimension: 76×56 m / Surface: Rigid

Hanger: 46×36 m

Rescue and Fire Fighting Facility: PORTABLE EXTINGUISHERS AVBL

Navigation Facility: NIL

Radio Communication Facility: VHF 123.550 MHZ

Location: 31.4 nm From Mashhad Airport on Radio 310

سابقه فعالیت
هنرجو
ساعت پرواز