خدمات فنی

فرودگاه گلبهار، با برخورداری از تیم مجرب فنی به پشتوانه پرسنل ماهر و کار آزموده و تحت اختیار داشتن آرشیو فنی کامل و بروز برای انواع وسایل پرنده آماده ارائه خدمات درون سازمانی و برون سازمانی به جهت پشتیبانی پروازی و تعمیرات سنگین انواع سازه پرنده می باشد.