فرودگاه گلبهار

اولین فرودگاه خصوصی ایران

با فرودگاه گلبهار بیشتر آشنا شوید

فرودگاه گلبهار به منظور اشائه فرهنگ هوانوردی عمومی  با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری و به عنوان اولین مرکز هوانوردی خصوصی ایران در 35 کیلومتری شمال غربی مشهد و در ابتدای ورودی شهر جدید گلبهار واقع شده است. فرودگاه گلبهار با طول باند 3300 FT  و تاکسی وی موازی با باند ، چهار خروجی ، آشیانه و رمپ با ظرفیت بیش از 70 فروند هواپیمای شخصی و آموزشی ، همچنین پروازهای ناوبری به سراسر ایران ارائه خدمات می نماید.

با فرودگاه گلبهار بیشتر آشنا شوید

فرودگاه گلبهار به منظور اشائه فرهنگ هوانوردی عمومی  با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری و به عنوان اولین مرکز هوانوردی خصوصی ایران در 35 کیلومتری شمال غربی مشهد و در ابتدای ورودی شهر جدید گلبهار واقع شده است. فرودگاه گلبهار با طول باند 3300 FT  و تاکسی وی موازی با باند ، چهار خروجی ، آشیانه و رمپ با ظرفیت بیش از 70 فروند هواپیمای شخصی و آموزشی ، همچنین پروازهای ناوبری به سراسر ایران ارائه خدمات می نماید.

خدمات ما

ارائه خدماتی یکتا در سرتاسر ایران